joi, 30 ianuarie 2014

reverie cu parfum de moringa

tu, cuprinzătorul atâtor universuri melodioase
un elf sosit din cer pe pămînt
pentru a încălzi sufletele duioase

eu, un licurici pasionat de înălţimi albastre
cuprinsul propriului său roman, viaţa
poetul atâtor inimi şi mistere.

într-o seară am intrat pe o fereastră
a unei mansarde,
ochii mei  au fost vrăjiţi de aura ta violetă,
izvorul tainic de timbruri argentiniene
buchet înstelat în pletele tale şatene cu miresme covârşitoare de lavander, jasmin şi moringa.

am ameţit în zborul meu de aceea fuziune a energiei noastre, 

m-am aşezat pe o masă şi ţi-am ascultat cântecul
lumina aripilor mele şi a trupului meu s-a preschimbat într-un curcubeu
şi am putut mâzgăli pe o foaie nişte fărâme de cuvinte culese din Odiseea ta muzicală:
"tu sei tutta bella..."

în fiecare noapte cu lună albastră veneam să-ţi veghez visul...
legănată de surâsul pleoapei tale,
răsăritul mă prindea îmbrăţişată în pletele tale
cât de strălucitoare era pielea ta în amurgul dimineţii
şi câte săruturi dulci purtau buzele tale înmiresmate...

mi-ai fost une reverie din timpul vieţii mele încremenite
şi pentru  câteva secunde adunate într-o oră, 
eternitatea săruturilor m-a metamorfozat
dintr-un licurici într-o gingaşă muritoare, 
profeta iubirii pe tărâmul îngheţat al sufletelor albastre,
partitura compoziţiei tale ce ne-a unit destinele dans une soiree emerveillante...


(va urma)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu